POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI CHIMERA KULTUR

§1. WPROWADZENIE

Dokument ten ma na celu wyjaśnienie, jak Fundacja Chimera Kultur (dalej jako: „Fundacja”) zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe swoich użytkowników, darczyńców, partnerów oraz innych zainteresowanych podmiotów. Szanujemy prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dane były odpowiednio chronione. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady Fundacji dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

§2. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Chimera Kultur gromadzi różne rodzaje danych osobowych w zależności od celów, dla których są zbierane. Poniżej są przedstawione przykładowe kategorie danych, które Fundacja może gromadzić:

 1. Dane identyfikacyjne: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail.
 2. Dane finansowe: Informacje dotyczące płatności, w tym informacje o darowiznach, przekazach pieniężnych i innych transakcjach finansowych.
 3. Dane kontaktowe: Adres e-mail i numer kontaktowy, które mogą być wykorzystywane do komunikacji.
 4. Inne informacje: Informacje, które są dobrowolnie dostarczane, na przykład w związku z uczestnictwem w projektach, wydarzeniach lub działalności Fundacji.

§3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Chimera Kultur przetwarza dane osobowe w celu realizacji swoich statutowych celów oraz w związku z działalnością charytatywną i kulturalną. Przykładowe cele przetwarzania danych to:

 1. Zarządzanie relacjami z darczyńcami: Przetwarzanie danych osobowych darczyńców w celu zarządzania darowiznami, przekazami pieniężnymi oraz informacjami o działaniach Fundacji.
 2. Organizacja wydarzeń i projektów: Dane osobowe uczestników wydarzeń i projektów są wykorzystywane do organizacji i realizacji tych inicjatyw.
 3. Komunikacja: Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, są używane do komunikacji z darczyńcami, partnerami i osobami zainteresowanymi działalnością Fundacji.
 4. Pełnienie obowiązków prawnych: Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Chimera Kultur przetwarza dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w tym:

 1. Zgoda: W niektórych przypadkach Fundacja prosi o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celach marketingowych.
 2. Wykonanie umowy: Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umów, takich jak umowy dotyczące darowizn.
 3. Obowiązek prawny: W niektórych przypadkach Fundacja jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Legitymne interesy: Przetwarzanie danych osobowych w ramach uzasadnionych interesów, takich jak zarządzanie działalnością Fundacji.

§5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Chimera Kultur może udostępniać dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie, z uwzględnieniem ochrony prywatności. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. Podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji, takie jak dostawcy usług IT, firmy obsługujące płatności online, usługodawcy marketingowi.
 2. Organizacje, z którymi Fundacja współpracuje przy organizacji wydarzeń lub projektów.
 3. Organizacje lub instytucje, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

§6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Chimera Kultur przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych. Okres przechowywania może się różnić w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

§7. PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Osoby udostępniające swoje dane osobowe na rzecz Fundacji mają prawo do kontroli nad swoimi danymi osobowymi, m.in. osoba może:

 1. Zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać informacje na ich temat.
 2. Zaktualizować lub sprostować swoje dane osobowe.
 3. Usunąć swoje dane osobowe, chyba że istnieją przeciwwskazania prawne do ich przechowywania.
 4. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 6. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

§8

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności Fundacji lub potrzeby skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: biuro@chimerakultur.pl lub listownie na adres.

§9

Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy jest uznano, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§10. PLIKI COOKIES

Strona Fundacji korzysta z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

§11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Fundacja Chimera Kultur wdrożyła środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważniobe osoby, które zostały rzetelnie przeszkolone w zakresie przestrzegania zasad poufności.

Fundacja Chimera Kultur zapewnia, że dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

§12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI FUNDACJI CHIMERA KULTUR

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom. Wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane.

Skip to content