FUNDACJA CHIMERA KULTUR

BUDOWANIE MOSTÓW MIĘDZY KULTURAMI

KIM JESTEŚMY

Fundacja „Chimera Kultur” to bezpieczne i otwarte miejsce twórczej ekspresji, w którym różnorodność jest celebrowana – niezależnie od rasy, narodowości, płeci, wieku czy statusu społecznego, ponieważ wyrozumiałość i szacunek wobec różnych kultur i tożsamości są kluczowymi aspektami każdego współczesnego społeczeństwa.

Głównymi zakresami działalności Fundacji są:
⚪️ skupienie się na wzajemnej integracji kultur i doświadczeń kulturologicznych;
⚪️ budowanie dialogu pomiędzy narodami;
⚪️ poszerzanie wiedzy i wzmocnienie szacunku społeczeństwa na temat mniejszości narodowych i etnicznych oraz LGBTQ+.

Chimera Kultur przełamuje stereotypy i buduje nowe dialogi pomiędzy kulturami, tworząc nową przestrzeń na mapie Krakowa, gdzie każdy może realizować swoje twórcze pomysły.

CO ROBIMY

01

— Integracja Kultur w Krakowie

Chcemy, aby różne kultury i doświadczenia kulturowe mogły się spotykać, dzielić ideami i wzbogacać dziedzictwo kulturowe. Nasza fundacja tworzy przestrzeń, w której kultury mogą się wzajemnie inspirować i współtworzyć.

02

— Dialog Międzynarodowy

Poprzez organizację wydarzeń i spotkań staramy się przyczynić do ograniczenia konfliktów międzynarodowych i budowy pokojowego współistnienia. Naszym celem jest budowanie mostów między narodami i promowanie wzajemnego zrozumienia.

03

— Wspieranie Inkluzywności

Dążymy do poszerzania wiedzy i wzmacniania szacunku dla mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności LGBTQ+. Nasza praca ma na celu stworzenie sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy czuje się akceptowany.

KRAKÓW JAKO INSPIRACJA

Jedno z wielokulturowych centrów Polski

Pomysł na stworzenie organizacji narodził się ze świadomości konieczności poznawania różnych kultur. Kraków jako jedno z wielokulturowych centrów Polski, jest miejscem, w którym istnieje ogromne dziedzictwo kultur i grup etnicznych. To tu różne kultury współistnieją i wzajemnie się przenikają.

Jest potrzeba – jest rozwiązanie

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na lepsze zrozumienie i współpracę międzykulturową. Fundacja „Chimera Kultur” wychodzi naprzeciw tym potrzebom, promując rozwój dialogu interkulturowego, wzajemne zrozumienie i poszerzanie wiedzy o różnych kulturach, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ukraińskiej i polskiej.

DONATE

Pomóż nam zmienić świat!

Twoja darowizna jest dla nas ważna i pozwala nam pracować jeszcze lepiej.

Skip to content